Gníomhartha

Sa teagaisc seo, bhíomar ag úsáid an focal scríobh chun rudaí a scríobh amach ar an gconsól. Tugaimid “gníomhartha” ar scríobh agus a lán rudaí cosúil leis.

Mar shampla scríobh an ríomhchlár seo isteach san eagarthóir:

ainm := ceist('Cad is ainm duit?')
scríobh('Dia duit ' + ainm)

Rith an ríomhchlár sin, clóscríobh d’ainm isteach sa chonsól agus brúigh an eochair iontrála.

Scríobh d'ainm

Seo é an toradh:

Dia duit Eoin

Is sampla eile de gníomhartha é ceist, is féidir leat ceist a úsáid chun ceist a chur, agus an freagair a shábháil in athróg éigin.

Ag cruthú ár ngníomhartha féin

Is féidir linn ár ngníomhartha féin a cruthú, déanaimid é sin nuair ba mhaith linn rud éigin a dhéanamh i roinnt áiteanna sa ríomhchlár.

Cruthaímid gníomhartha leis an bhfocal gníomh.

Mar shampla, déanfaimid gníomh chun ‘Dia duit’ a scríobh ar an gconsól mar seo:

gníomh diaDuit() {
  scríobh('Dia duit')
}

Chun an gníomh diaDuit a úsáid, scríobhaimid diaDuit(). Bain triail as é sin anois!

Dia duit

Tugaimid ‘corp an gnímh’ ar an cód idir { agus }, sa ghníomh diaDuit is é scríobh('Dia duit') an corp.

Sampla

Mar shampla: Abair gur mhaith leat an pictiúr seo a tharraingt:

Ceithre ciorcal

Ba chóir dúinn ceithre phéire ciorcail a tharraingt.

Chun péire ciorcail amháin a tharraingt, scríobhfaimis cód mar seo

dath@stáitse('dearg')
ciorcalLán@stáitse(100, 100, 100)
dath@stáitse('glas')
ciorcalLán@stáitse(100, 100, 50)

Ach cad a scríobhfaimis dá theastódh uainn ceithre phéire a tharraingt? D’fhéadfaimis ríomhchlár an fhada a scríobh mar seo:

dath@stáitse('dearg')
ciorcalLán@stáitse(100, 100, 100)
dath@stáitse('glas')
ciorcalLán@stáitse(100, 100, 50)

dath@stáitse('dearg')
ciorcalLán@stáitse(100, 300, 100)
dath@stáitse('glas')
ciorcalLán@stáitse(100, 300, 50)

dath@stáitse('dearg')
ciorcalLán@stáitse(300, 100, 100)
dath@stáitse('glas')
ciorcalLán@stáitse(300, 100, 50)

dath@stáitse('dearg')
ciorcalLán@stáitse(300, 300, 100)
dath@stáitse('glas')
ciorcalLán@stáitse(300, 300, 50)

Bheadh tú ag scríobh an rud cheanna arís ‘s arís. Áfach, is féidir linn gníomh a cruthú chun péire amháin a tharraingt, agus ansin úsáidfimid é ceithre huaire:

gníomh dháChiorcal(x, y) {
  dath@stáitse('dearg')
  ciorcalLán@stáitse(x, y, 100)
  dath@stáitse('glas')
  ciorcalLán@stáitse(x, y, 50)
}
dháChiorcal(100, 100)
dháChiorcal(100, 300)
dháChiorcal(300, 100)
dháChiorcal(300, 300)

Ceithre ciorcal gif

Sin i bhfad níos lú cód! Ach cad atá ag tarlú sa ghníomh? Ar dtús caithfimid labhairt faoi argóintí.

Argóintí

Féach arís ar an ríomhchlár scríobh('Dia duit'). Tugaimid an luach “Dia duit” do scríobh, agus scríobhann sé amach é ar an gconsól. Sa chás seo, is argóint é ‘Dia duit’. Is luachanna iad argóintí a thógann gníomhartha chun corp an gnímh a dhéanamh.

Is féidir linn argóintí a úsáid lenár gcuid gníomhartha féin freisin. Abair gur mhaith linn gníomh a dhéanamh chun scríobh rudaí trí huaire. Is féidir linn rud mar seo a scríobh:

gníomh tríhuaire(x) {
  scríobh(x)
  scríobh(x)
  scríobh(x)
}
tríhuaire('Is aoibhinn liom Setanta')

Féach ar an toradh!

Trí huaire

Anois féach ar ais ar an gníomh dháChiorcal a chruthaíomar níos luaithe. Tógann sé dhá argóint, go háirithe x agus y. Tógann an gníomh na argóintí agus cuireann sé an luach sna athróga x agus y istigh de corp an gnímh. Ansin ritheann an cód isteach sa gníomh, ag úsáid na athróga. Tarraingíonn sé an péire ciorcail timpeall an pointe (x, y).

Anois téigh go dtí an céad teagaisc eile: Torthaí

Nuashonraíodh: