Má agus lúba

Má … nó …

Is féidir leat rogha a dhéanamh i do ríomhchlár! Úsáidimid an focal chun seiceáil a dhéanamh, agus ansin rogha a dhéanamh le toradh an seiceáil. Féach ar an ríomhchlár seo.

aois := 14
 aois >= 13 & aois <= 19
  scríobh('Is déagóir thú')

  scríobh('Ní déagóir thú')

Seiceálann an ríomhchlár seo go bhfuil aois idir 13 agus 14. Má tá sé fíor, scríobhann sé ‘Is déagóir thú’, mura bhfuil sé fíor scríobhann sé ‘Ní déagóir thú’.

Is féidir linn an struchtúr seo a úsáid arís is arís, mar seo

 ainm == 'Oisín'
  scríobh('Oisín, tar liomsa go Tír na nÓg')
 ainm == 'Fionn'
  scríobh('Dia duit Fionn, an bhfuil Oisín anseo?')

  scríobh('Tá brón orm, Níl aithne agam ort')
 • Má tá ainm cothrom le ‘Oisín’, scríobhann an cód sin ‘Oisín, tar liomsa go Tír na nÓg’.
 • Mura bhfuil ainm cothrom le ‘Oisín’, ansin seiceálann sé go bhfuil ainm cothrom le ‘Fionn’, más ionann iad scríobhann sé ‘Dia duit Fionn, an bhfuil Oisín anseo?’
 • Mura bhfuil ainm cothrom le ‘Oisín’ nó ‘Fionn’, ansin scríobhann sé ‘Tá brón orm, Níl aithne agam ort’

Úsáid { agus } chun grúpa treoracha a cruthú.

 x == 6 {
  scríobh(x)
  scríobh(2 * x)
} {
  scríobh(x)
  scríobh(3 * x)
}

Is féidir leat ma agus no a úsaid mura féidir leat ‘á’ nó ‘ó’ a chlóscríobh.

Lúba

Bainimid úsáid as lúba nuair a bhfuil gá dúinn rud a dhéanamh arís ‘s arís eile.

Le .. idir ..

Nuair atá fhios againn cé mhéad uair a bhfuil gá dúinn an rud a dhéanamh, is féidir linn úsáid an lúb seo

le i idir (0, 10)
  scríobh(i)

Scríobhann an ríomhchlár seo gach uimhir idir 0 agus 10, ní scríobhann sé 10 mar stopann an lúb roimh an uimhir deireanach.

Is féidir leat uimhir eile a chur idir na lúibíní chun an céim idir na huimhreacha a athrú. Mar shampla

le i idir (0, 10, 3)
  scríobh(i)

Scríobhann é sin 0, 3, 6, 9 mar tá méid an chéim 3.

Sampla

Úsáidfimid lúb chun liosta a cruthú de gach uimhir idir 0 agus 10.

liosta := []

le i idir (0, 10) {
  liosta = liosta + [i]
}

scríobh(liosta)

Rith an cód sin agus féach ar an gconsól.

Liosta uimhreacha

Nuair-a

Tá lúb níos simplí ar fáil freisin le ainm nuair-a.

Ar dtús seiceálann an lúb an téarma tar éis nuair-a, má bhfuil sé fíor leanann sé na treoracha sa lúb, agus téann sé ar ais go dtí tús na lúibe. Mura bhfuil sé fíor, briseann sé amach as an lúb. Déanann sé é seo arís is arís go mbeidh an téarma bréagach.

Sa sampla seo a leanas, ritheann an lúb 5 uair, agus ansin tá x cothrom le 6, go háirithe níl x < 5, agus mar sin tá an lúb críochnaithe.

x := 0
nuair-a x < 5 {
  scríobh(x)
  x = x + 1
}

Faighimid 0, 1, 2, 3, 4.

bris & chun-cinn

Sa dá lúb sin, le idir agus nuair-a, is féidir leat na treoracha bris agus chun-cinn a úsáid. Déanann bris díreach an rud a deir sé, briseann sé amach as an lúb. Má leanann Setanta an treoir sin, stop sé an lúb agus leanann sé ar aghaidh tar éis an lúb.

x := 0
nuair-a x < 100 {
   x == 10
    bris
  scríobh(x)
}

Scríobhann an lúb seo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, agus ansin tá x == 10 agus brisimid as an lúb.

Déanann chun-cinn rud difriúil. Téann chun-cinn díreach go dtí barr na lúibe, agus tosaíonn sé leis an gcéad ceann eile. Mar shampla:

le i idir (-10, 10) {
   i < 0
    chun-cinn
  scríobh(i)
}

Scríobhann an lúb seo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mar le gach i < 0, leantar an treoir chun-cinn agus tosaímid leis an gcéad uimhir eile.

Sampla mór

Tá sampla againn anois a úsáideann gach rud a chonaiceamar, lúba, , athróga, an stáitse …

Rith an cód seo agus féach ar an stáitse:

dath@stáitse('gorm')

>-- Na súile
ciorcalLán@stáitse(200, 200, 50)
ciorcalLán@stáitse(400, 200, 50)

dath@stáitse('dearg')

x := 100
y := 400

>-- Béal
le i idir (0, 40) {
  dron@stáitse(x, y, 20, 20)
  x += 10
   i < 10
  	y += 3
   i < 20
  	y += 1
   i < 30
  	y -= 1
  
  	y -= 3
}

>-- srón

dath@stáitse('oráiste')

cruthLán@stáitse([[300, 270], [270, 350], [330, 350]])

An aghaidh

Anois téigh go dtí an chéad teagaisc eile: gníomhartha

Nuashonraíodh: